חומש שמות

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
achdot_new
חומש שמות, תרומה
// נושא: אחדות

 עמלק וישראל אחדות ופירוד

"ויקחו לי תרומה" שאינו אומר "ויתנו לי תרומה" נראה שבחר בלשון זה לומר לנו שהציווי אינו על הנותנים אלא על המתרימים להכין את הקופות.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

olam_new_one
חומש שמות, תצוה
// נושא: השגחה פרטית

השגחה פרטית

מגילת אסתר מלמדת אותנו על האופן בו משגיח בורא עולם על ישראל ומקדים עבורם רפואה למכה, כמו כן היא מציבה בפנינו לימוד דפוס ההנהגה הראוי לישראל בין הגויים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

Depositphotos_1738628_xl-2015-[Recovered]
חומש שמות, תצוה
// נושא: יראה

יראת הרוממות

פרשיות אלו שלאחר יציאת מצרים, הינם מסכת שיעורים שלימד ה' את בני ישראל מתוך רצון להביאם לנקודת השיא שבכל מידה ומידה אליה מחויב האדם להגיע.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב שלום אביחי כהן

מנורה
חומש שמות, תרומה
// נושא: נתינה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

המשכן ואחריו המקדש הגשמיים הם המקום החיצוני אך בתוכו ובפנימיותו כולו רצוף בנתינת הלב בכוונת מצווה ובאהבה שלמה המכונה בשם "ידבנו ליבו"

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

מאזניים-לאתר
חומש שמות, משפטים
// נושא: צדק

לא תטה משפט

לא תטה משפט אבינך, בריבו. מדבר-שקר, תרחק; ונקי וצדיק אל-תהרג, כי לא-אצדיק רשע. ושחד, לא תקח:  כי השחד יעור פקחים, ויסלף דברי צדיקים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

סםר-תורה_אצבע
חומש שמות, יתרו
// נושא: אמונה ובטחון

ויאמינו בה' ובמשה עבדו

משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

סםר-תורה_אצבע
חומש שמות, שמות
// נושא: לימוד תורה

פרשת שמות אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה 

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

2117895-46~2
שמות, חומש שמות

אור החיים הקדוש פרשת שמות

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

mi_cbt_course
חומש שמות, שמות
// נושא: אמונה ובטחון

פרשת שמות – רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום

0 אהבו את הדבר תורה

הרב ישראל

גרטנר

shoam_60
חומש שמות, וארא
// נושא: המלכת ה'

פרשת וארא מסירות נפש מוטלת על כל אחד ואחד