חומש שמות

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
yareach
חומש שמות, ויקהל, פקודי
// נושא: חגים

החודש הזה לכם

"החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה" זה הפסוק הפותח את פרשת ההכנה לקראת הפסח בזמן יציאת מצרים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

tzedek
חומש שמות, משפטים
// נושא: כבוד הזולת

קדושת המשפט

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"… המון המון פרטים, של סתם יומיום. של חולין. עקרונות לפתרון סכסוכים, מחוייבויות הדדיות של אדם לאדם

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

achdot_new
חומש שמות, תרומה
// נושא: אחדות

 עמלק וישראל אחדות ופירוד

"ויקחו לי תרומה" שאינו אומר "ויתנו לי תרומה" נראה שבחר בלשון זה לומר לנו שהציווי אינו על הנותנים אלא על המתרימים להכין את הקופות.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

olam_new_one
חומש שמות, תצוה
// נושא: השגחה פרטית

השגחה פרטית

מגילת אסתר מלמדת אותנו על האופן בו משגיח בורא עולם על ישראל ומקדים עבורם רפואה למכה, כמו כן היא מציבה בפנינו לימוד דפוס ההנהגה הראוי לישראל בין הגויים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

Depositphotos_1738628_xl-2015-[Recovered]
חומש שמות, תצוה
// נושא: יראה

יראת הרוממות

פרשיות אלו שלאחר יציאת מצרים, הינם מסכת שיעורים שלימד ה' את בני ישראל מתוך רצון להביאם לנקודת השיא שבכל מידה ומידה אליה מחויב האדם להגיע.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב שלום אביחי כהן

מנורה
חומש שמות, תרומה
// נושא: נתינה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

המשכן ואחריו המקדש הגשמיים הם המקום החיצוני אך בתוכו ובפנימיותו כולו רצוף בנתינת הלב בכוונת מצווה ובאהבה שלמה המכונה בשם "ידבנו ליבו"

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

מאזניים-לאתר
חומש שמות, משפטים
// נושא: צדק

לא תטה משפט

לא תטה משפט אבינך, בריבו. מדבר-שקר, תרחק; ונקי וצדיק אל-תהרג, כי לא-אצדיק רשע. ושחד, לא תקח:  כי השחד יעור פקחים, ויסלף דברי צדיקים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

סםר-תורה_אצבע
חומש שמות, יתרו
// נושא: אמונה

ויאמינו בה' ובמשה עבדו

משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

akevot
חומש שמות, יתרו
// נושא: והלכת בדרכיו

מעמד הר סיני כגילוי ומפגש

התורה בעצמה מפרטת לנו כמה וכמה מטרות ומשמעויות לאותו מעמד נשגב. ביניהם נתינת התורה, ביסוס האמונה – בתורה, בנבואה, במשה.

1 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

מצרים
חומש שמות, וארא
// נושא: אמונה

כוח בורא בנברא

מדוע ביקש אלוקים ממשה ואהרון לעשות מופת שגם חרטומי מצרים יכולים לעשותו? וכי לא ידע אלוקים מתחילה שפרעה יקרה לחכמי מצרים ולמכשפים אשר בארמונו ושגם הם יוכלו לעשות את אותו הדבר ממש?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

har_sinai
חומש שמות, וארא
// נושא: ענוה

צניעות וענווה

"הוא בצדקו מתחילה ועד סוף", ללמדנו שאף על פי שניתנה בידו המלוכה "הוא משה ואהרון" שלא שינו טעמם וענוותם מתחילה ועד סוף.

1 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך