קטגוריות וורטים: קדושים

הנוכחות האלוקית במצוות המוסר

מדגישה לנו את התורה ומהדהדת אל קרבנו את המסר לפיו המניע למוסר לאחווה, לחמלה, חסד ושאר מידות טובות ממוצא זה יבואו –אני ה’.

פרשת קדושים מעגל משולש בהכרת הטוב

פרשת קדושים מעגל משולש בהכרת הטוב אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי ה’ אֱלֹקֵיכֶם (פרק יט פסוק ג). אמרו חז”ל בגמרא קידושין (לא) שבשעה שאמר הקב”ה בזמן עשרת הדברות “אנכי ה’ אלוקיך לא יהיה לך אלוקים אחרים” אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הקב”ה דורש. כיון שאמר הקב”ה כבד את אביך ואת אימך חזרו …

פרשת קדושים מעגל משולש בהכרת הטוב לקריאה »