תגובות לפוסט: "שערי הלכה ומשפט" https://www.shoam.org.il/ בית הוראה ארצי Mon, 28 Feb 2022 00:40:38 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 תגובה לפוסט: "דיני ברכות התורה" מאת "טו"ר ומגשר דוד עשור 052-7196716"https://www.shoam.org.il/3981/#comment-7 Sat, 29 Feb 2020 22:54:02 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=3981#comment-7 בס"ד

קצר וקולע יש לציין שלדעת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ביביע אומר חלק ח סימן ה דף קיב (הוזכר בגוף התשובה) אם ישן 54 שניות על המיטה בלילה, חייב לברך שוב ברכות התורה, ואידך זיל גמור!!!

חישוב זה הוא על פי מה שביאר הרב נקי בספר בהלכה ובאגדה.
זמן שינת קבע הוא אפילו זמן מועט, כמפורש בגמרא (סוכה כו ע"א): וכמה שינת עראי? כדי הילוך מאה אמה. ע"כ. ולפי מה שבארו הראשונים ומרן השלחן ערוך (אורח חיים סימן תנט ס"ב, ויורה דעה סימן סט ס"ו) והרמ"א (סימן רסא ס"א) ועוד, ששיעור מיל הוא 18 דקות, והלוא מיל הוא זמן הילוך אלפיים אמה, אם כן יוצא שהילוך מאה אמה הוא: 54 שניות. ועל כן הישן יותר מזמן זה על מיטה, הרי זו שנת קבע, וחייב לברך ברכות התורה. ואידך זיל גמור!!!

]]>
תגובה לפוסט: ""כי האדם עץ השדה"" מאת "הרב מאיר שמעון עשור, מנכ"ל מרכז י.נ.ר"https://www.shoam.org.il/3491/#comment-3 Wed, 12 Feb 2020 20:34:58 +0000 https://www.shoam.org.il/?p=3491#comment-3 ממש מושקע ומעניין

]]>