לימודי טוען רבני

ברוכים הבאים ללימודים תורניים
מבית שערי הלכה ומשפט

מסלול לימודי טוענים רבניים והכשרה לייעוץ הלכתי – התמחות במעמד האישי ובמשפט העברי בבתי הדין הרבניים בישראל בשיתוף לשכת הטוענים הרבניים בישראל בית הדין ובית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" ובחסות האוני' הפתוחה – מערך לימודי החוץ.

הטוען הרבני, הנו האיש שלפי חוקי מדינת ישראל ותקנות משרד הדתות בעבר ומשרד המשפטים כיום, רשאי לייצג לקוחות בפני בית הדין הרבניים במדינת ישראל בענייני אישות וסכסוכים ממוניים ו/או בהליך דין תורה ו/או בוררות. קורס זה מיועד להקנות למשתתפיו השכלה וידע משפטי, מעשי וכללי במטרה להכין את המשתתפים לבחינות לקראת הסמכה לטוענים רבניים. כמו כן, התכנית תקנה השכלה וידע הלכתי מתוך השו"ע ונושאי כליו וידע משפטי בתחום החקיקה האזרחית לצורך מתן ייעוץ הלכתי בתחומים אלו.

למה דווקא ללמוד אצלנו

One morning  when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. 

עוד על הקורס

advanced divider
Here we gathered the most popular questions we’ve got. You are free to explore them and ask get back to our representative for details and specifications. Good Luck!
  • מקנה למשתתפיו ידע ב"שלחן ערוך" בחומר הרלוונטי.
  • מכשיר את המשתתפים לעסוק בייצוג בבתי הדין הרבניים.
  • מקנה למשתתפים את מיומנויות ניתוח פסקי דין, ייצוג, שיפור הרטוריקה וידע משפטי ייחודי.
  • מכין את המשתתפים באופן מלא למבחנים בכתב ובע"פ של בחינות בית הדין הרבני הגדול.