חודש: י״ט במרחשוון ה׳תש״פ (נובמבר 2019)

“גדול השלום” – כח בית הדין לכוף בענייני שלום בית

תקציר: האם לבית הדין כוח כפיה בעניינים אלו, והאם יש מקור לכפית אחד הצדדים לשוב לחיי שלום עם רעהו. ודאי הדברים פשוטים כי מאחר ומצווה היא, יעשה בית הדין כל שביכולתו כדי להביא את הצדדים לשלום בית. ומנגד ברור גם כי יש גבול ליכולת התערבותו של בית הדין בעניין הצדדים וכמו שמצינו בשו”ת ריב”ש (סימן …

“גדול השלום” – כח בית הדין לכוף בענייני שלום בית לקריאה »

שתיקה כמדקרות חרב

דבר ידוע הוא, כי הגדרתה של “אלימות”, אינה מצטמצמת להפעלת כוח פיזי. אלא, גם ל”אלימות מילולית”, וכדברי שלמה המלך[1] – החכם מכל אדם – “יש בוטה כמדקרות חרב”. יש בכוחה של המילה שנאמרת, לפגוע הרבה יותר מאשר דקירת חרב. דקירת חרב, כואבת לשעתה, אך כעבור זמן, הכאב נעלם. מאידך, מילה פוגעת, מלווה את הנפגע לאורך ימים …

שתיקה כמדקרות חרב לקריאה »

פסיקת הוצאות משפט

הקדמה: בסוף כל הליך משפטי, קטן כגדול, ביה”ד נדרש להכריע אם יש מקום לפסוק הוצאות משפט. ניתן לומר שזו ההכרעה השכיחה ביותר בבתי הדין, אף על פי שבפסקי הדין ובמאמרים השונים, סוגיא זו לא זכתה למקומה הראוי לה לפי שכיחותה. הזכות למשפט צדק, היא זכות יסוד של כל אדם באשר הוא, לכן רואה ההלכה בזכות …

פסיקת הוצאות משפט לקריאה »

חיוב במזונות ילדים לפי הרגלם

מושכל ראשון לבאים בשערי בית הדין הוא, שאב מחויב במזונות ילדיו מצד הדין.  למקור החיוב כבר התייחסנו במאמרים קודמים (כלים שלובים; “מגמות חדשות לחיוב מזונות ילדים” – גיליון 64). באשר לגובה החיוב, בעת האחרונה פורסמו פסקי דין המתייחסים לחיוב  מזונות ילדים בהם ניתן לראות דעות שונות בין גדולי הדיינים בשאלה, האם ניתן לחייב אב לשלם …

חיוב במזונות ילדים לפי הרגלם לקריאה »

שיעור סיכום לטו”ר

חשוב לדעת ולשים לב, בדרך כלל, רוב ככל ההסכמים אינם ניתנים לביטול, ע”י ערכאה שיפוטית, הן על פי ההלכה, והן על פי החוק. משכך לא נעים ולא טוב, להשאיר את אותו צד אותו אתם מייצגים, בהרגשה לאורך שנים לאחר הגירושין, כי אכן לא ייצגתם אותו כראוי בהסכם הגירושין, ומשום כך הוא יצא נפסד לאורך שנים. …

שיעור סיכום לטו”ר לקריאה »

חורבן הבית

תקציר: בתשעה באב נשב כולנו ונתאבל על חורבן בית המקדש, מעטים מאתנו יבחינו שחורבן זה הוא רק הראשון בשלשלת החורבנות במשך הדורות שהחמור ביניהם הוא חורבנו של הבית היהודי, כלומר עלייה בכמות האלימות והפגיעה שמתרחשת בתוך המשפחה בין ילדים להורים, הורים לילדים ובין בני זוג. הפגע פושה בכל. לאחר שיסתיים האבל נקום וננסה לשנות. בתקווה …

חורבן הבית לקריאה »

שיעור לרגל יום היארצייט של אבי הישיבות הגר”ח וואלוז’ינער זצ”ל

רבי חיים החשיב מאוד את לימוד הבקיאות, ודרש ישרות בלימוד. כן העריך את חשיבות  החזרות בלימוד ואמר שעל ידי ריבוי חזרות יתורצו שאלות רבות. לאדם המתקשה בלימודו, הציע ללמוד במתינות ומתוך שמחה. רבי חיים כתב כי בלימוד כזה (במתינות ובשמחה) יכול האדם להשיג בזמן מועט את מה שבלא מתינות ישיג בשעות רבות. באותה תקופה נעשה הלימוד בצורה …

שיעור לרגל יום היארצייט של אבי הישיבות הגר”ח וואלוז’ינער זצ”ל לקריאה »

שאלה: האם מותר לכבות את האש במנגל, כאשר עולה שלהבת של אש, כדי שלא תשרוף את הבשר?

תקציר: גרסינן בביצה (לב:) ואין גורפין תנור וכירים. תני רב חייא בר יוסף קמיה דרב נחמן ואם אי אפשר לאפות אלא אם כן גורפו מותר. דביתהו דר’ חייא נפל לה אריחא בתנורא ביומא טבא, אמר לה ר’ חייא חזי דאנא רפתא מעלייתא בעינא. א”ל רבא לשמעיה טוי לי אווזא ואזדהר מחרוכא. ע”כ. ופירש”י, דהיתירא דגריפת …

שאלה: האם מותר לכבות את האש במנגל, כאשר עולה שלהבת של אש, כדי שלא תשרוף את הבשר? לקריאה »

המסתפק אם בירך ברכות התורה מקור חיוב ברכות התורה

כתיבה: הרב מרדכי גור. עריכה: רב יצחק קורלנסקי המסתפק אם בירך ברכות התורה מקור חיוב ברכות התורה | האם החיוב מדאורייתא או מדרבנן? | המסתפק לאחר התפילה | סופר סת”ם והמהרהר בדברי תורה | שמיעת שיעור תורה | פסיקת דין קודם ברכות התורה | ברכות התורה לניעור כל הלילה שאלה: המסתפק אם בירך ברכות התורה או …

המסתפק אם בירך ברכות התורה מקור חיוב ברכות התורה לקריאה »

מצוות קידוש בליל שבת

כתיבה: הרב מרדכי גור | עריכה: הרב יצחק קורלנסקי מצוות קידוש בליל-שבת הזריזות לעשיית הקידוש בליל-שבת  מצוות תוספת שבת.  האם צריך לאכול כזית לאחר צאת הכוכבים? האם נכון לקבוע שיעור תורה אחר תפילת ערבית? השבע והעייף – האם חייב לקדש מיד? מי שלא קידש בלילה, האם יכול לקדש ביום? שאלה: האם מותר לכתחילה לעשות קידוש ולאכול …

מצוות קידוש בליל שבת לקריאה »

חיוב בכבוד חמיו וחמותו

שאלה האם מותר לבעל לקרוא בשמם הפרטי של חמיו וחמותו, וכן להיפך האם מותר לאשה לקרוא בשם חמיה או חמותה? תשובה מקור החיוב לנהוג כבוד בחמיו 1. מקור ראשון: הוא מדברי הכתוב (שמות יח ז), ויצא משה לקראת חותנו וישתחוו וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו האהלה. ופירש”י וישתחוו וישק לו, איני יודע מי …

חיוב בכבוד חמיו וחמותו לקריאה »

כתובה וחוק יחסי ממון

תקציר: חוקי התורה קדמו לאנושות. האנושות נבראה רק אחר כך, ובהתאמה לחוקים אלו. האיש והאשה נבראו בלתי שוים. כל נסיון להשוות אותם גורם נזק צער וכאב. השוני בין האיש והאשה הוא הברכה שבהם. השוויתם – היא הקללה שלהם. דיני הממונות של בני הזוג בתורתינו הקדושה – מותאמים בדיוק לאופי האיש והאשה. כידוע בעם ישראל, האיש …

כתובה וחוק יחסי ממון לקריאה »