חודש: ל׳ בשבט ה׳תש״פ (פברואר 2020)

דיני ברכות התורה

שאלה: מה הגדר של שנת קבע לעניין ברכות התורה ? תשובה: אם ישן בלילה לפחות חצי שעה בשכיבה על מטה אפילו בבגדיו הוי שנת קבע, ואם ישן באותו אופן אך פחות מחצי שעה נחלקו פוסקי זמננו האם הוי שנת קבע, ולכן אם עדיין לא התפלל ערבית יכווין בברכת “אהבת עולם” לצאת י”ח ברכות התורה וילמד …

דיני ברכות התורה לקריאה »

סוף זמן תפילה וקריאת שמע דערבית

מתני’ ברכות ב. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות. כדי להרחיק אדם מן העבירה. הנה במשנה נחלקו רבן גמליאל וחכמים עד מתי זמן קריאת שמע, דעת רבן גמליאל עד שיעלה עמוד השחר, וחכמים סברו עד חצות, ולא[1] נחלקו אלא אם חיישינן לסייג כרבנן, או לא חיישינן. דעת השו”ע כחכמים ובשו”ע[2] פסק שזמנה עד חצות, …

סוף זמן תפילה וקריאת שמע דערבית לקריאה »

איסור מלאכה ויציאה לדרך קודם תפילת מנחה

בגמ’ (ברכות יד.) מובאת שתי דרשות שנלמדו מהפסוק ”צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו”. הדרשה הראשונה היא לאיסור עשיית ”חפציו” קודם התפילה והדין השני הוא איסור לצאת לדרך קודם התפילה. גבי איסור עשיית מלאכה כתב הא”’א (בוטשאטש) וז”ל ” להתעסק בצרכיו. מה שאמרו חז”ל [ברכות יד, א] שלא לעשות מלאכה לפני תפילת שחרית, נראה שאין …

איסור מלאכה ויציאה לדרך קודם תפילת מנחה לקריאה »

משמורת ילדים משותפת ע”פ ההלכה

בפנינו תביעת אב למשמורת משותפת על הבן וכן תביעה רכושית. הצדדים עדיין לא התגרשו.  בית הדין ציפה כי תושג הסכמה בין הצדדים בסוגיות שבמחלוקת, ונזכיר האמור בהחלטת בית הדין מיום כ”ח בתשרי תשע”ז (30.10.16): “ובכן, לאור העובדה כי קיים בסיס נאות להצלחת המשא ומתן, בית הדין מקציב לצדדים עוד שבעה ימים לסיום ההדברות ביניהם. בית …

משמורת ילדים משותפת ע”פ ההלכה לקריאה »

סוף זמן תפילת מנחה

התוספות בברכות ב. (ד”ה מאימתי) הקשו היאך אנו מתפללין תפילת מנחה סמוך לחשכה ואפילו לאחר פלג המנחה. ותירצו דקיימא לן כרבנן דאמרי זמן תפילת המנחה עד הערב. והיא מחלוקת תנאים לקמן (כו, א) חכמים סברי שזמנה עד הערב, ורבי יהודה סבר עד פלג המנחה שהוא שעה ורבע קודם הלילה[1]. דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד …

סוף זמן תפילת מנחה לקריאה »

האם אדם המתארח במלון צריך להדליק נרות חנוכה

סימן ל”ז – (שו”ע אורח חיים תרע”ז ס”א) האם אדם המתארח במלון צריך להדליק נרות חנוכה בברכה בחדרו על אף שהנהלת המלון אינה מתירה הדלקת נרות בחדרים, וכן האם רשאי לטעון שכיוון שעומד אצל הנרות למשך זמן הדלקתם או שמדליקם בתוך ארגז זכוכית מיוחד יהיה מותר, ובמידה ולא, האם רשאי לברך על הדלקת החנוכיה בלובי …

האם אדם המתארח במלון צריך להדליק נרות חנוכה לקריאה »

בעניין הדלקת נרות חנוכה למשך זמן ארוך

סימן ל”ו – (שו”ע אורח חיים תרע”א ס”ד תרע”ב ס”ב תרע”ו ס”ד ) נראה שאף שאין חובה ביותר מחצי שעה שהוא שיעור הדלקה, מכל מקום יש מעלה והידור בהדלקת נרות חנוכה במקום שרואים אותם למשך זמן ארוך, דכל זמן שהנרות דולקות הם נרות מצוה. תשובה: א. מבואר בשו”ע (סי’ תער”ב ס”ב) מדליק והולך עד שתכלה …

בעניין הדלקת נרות חנוכה למשך זמן ארוך לקריאה »

“כי האדם עץ השדה”

בס”ד “כי האדם עץ השדה” (דברים כ, יט) ארבעה ראשי שנה הם: אחד בניסן – ראש השנה למנין שנות מלכי ישראל ולסדר הרגלים שבשנה. אחד באלול – ראש השנה למעשר בהמה. אחד בתשרי – ראש השנה לדין, שמיטות ויובלות, עורלה, מעשר תבואה וירקות. חמישה עשר (טו) בשבט – ראש השנה לאילן, למעשרות. אנו חוגגים ומתייחסים …

“כי האדם עץ השדה” לקריאה »