חודש: כ״ב באדר ה׳תש״פ (מרץ 2020)

תחילת זמן קריאת שמע ותפילה דערבית

מח’ ר”א חכמים ור”ג מתני’ ברכות ב. מאימתי קורין את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. ועל שיטת רבי אליעזר מקשה הגמרא לקמן (ג, א) סתירה מברייתא שבה סבר משעה שקדש היום בערבי שבתות, ותירצה שני …

תחילת זמן קריאת שמע ותפילה דערבית לקריאה »

האם מותר לאדם לעשות דין לעצמו

ב”ק (כז:) אתמר רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה, רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה, היכא דאיכא פסידא כו”ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה, כי פליגי היכא דליכא פסידא, רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דליכא פסידא ליזיל קמיה דיינא, ר”נ אמר עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דבדין …

האם מותר לאדם לעשות דין לעצמו לקריאה »

קורונה

בימים אילו אנו חווים שינויים דרמטיים באורחות חיינו היום יומיים. אין ספק שמשבר הקורונה יצר סוג של בהלה ואנדרלמוסיה ציבורית בארץ ובעולם. אנו מוצאים את עצמנו נאבקים על בריאותינו וחשים לא מעט את האיום הקיומי המרחף על ראשינו מהחזיתות השונות. ברצוני להאיר ולהעיר כי דווקא בימים אילו עלינו להתחזק באמונה ובטחון ב ה’ ולהוות גורם …

קורונה לקריאה »

איך צריך לנהוג אבל על אב במשלוח מנות

סימן עז – (שו”ע אורח חיים ס’ תרצ”ו ס”ו יורה דעה סי’ שפ”ה ס”ג) שאלה: נשאלתי איך צריך לנהוג אבל על אב במשלוח מנות? תשובה: האבל חייב במשלוח מנות, וטוב שלא ירבה במשלוחי מנות, ונכון שישלח מנות של בשר ודגים פירות וירקות וכיוצא בהם, ולא תפנוקי מעדנים ומיני מתיקה מיוחדים. ולמנהג הספרדים אף שולחים לו …

איך צריך לנהוג אבל על אב במשלוח מנות לקריאה »

משלוחי מנות ע”י רחפן

סימן עו – (שו”ע אורח חיים ס’ תרצ”ה ס”ד) שאלה: נשאלתי האם השולח משלוח מנות לחברו על ידי “רחפן” הפורח באויר, ומגיע למקום היעד ששולחו. האם יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות לכתחילה. ודו”ק. בברכת כהנים באהבה כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ מח”ס “גם אני אודך” ו”פרדס יוסף החדש” על המועדים. תשובה: לכתחילה ישלח משלוח אחד …

משלוחי מנות ע”י רחפן לקריאה »

פרשת זכור

על מנת להבין את חשיבותו העליונה והנסתרת של חג הפורים ולגלותה, עלינו להתבונן בסיפור מגילת אסתר גם בעומק וגם בפרספקטיבה וכללות על מנת להפנים ולהבין את מקומה של המגילה בתוכנית האלוקית של ההיסטוריה. המאבק בין ישראל לעמלק הינו קדמון ותחילתו כבר בראשית ההיסטוריה של עמינו. עמלק הינו בנו של אליפז ונכדו של עשיו הרשע אחיו …

פרשת זכור לקריאה »