חודש: ז׳ באייר ה׳תשפ״א (אפריל 2021)

חודש שבט – על חג האילנות וצמחי – מרפא.

חודש שבט, הוא האחד-עשר במניין החודשים, זאת כאשר מתחילים למנות מחודש 1ניסן. במקרא הוא נקרא תמיד החודש האחד-עשר, כמו שכתוב: “2ויהי בארבעים שנה 3בעשתי-עשר חודש” וכן עוד כתוב בזכריה4 “ביום עשרים וארבעה לעשתי-עשר חודש הוא חודש שבט”. שונה מכך הספירה שאנו מונים כיום את השנים (כמו התשפ”א) והחודשים בתוך השנה, הרי שחודש שבט הוא חמישי …

חודש שבט – על חג האילנות וצמחי – מרפא. לקריאה »

ראש חודש כסלו

החודש כסלו נזכר במקרא פעמיים בשמו, פעם אחת בזכריה1 ובפעם השנייה בנחמיה2 . על פי היהדות מזל החודש הוא קשת, על שם הפסוק ביחזקאל3: “כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם”. חודש כסלו הוא זמן הגשמים. בזמן זה, הגשם והשמש מתערבבים והקשת נראית בענן. כמו כן בחודש כסלו, נראית מערכת כוכבים בשמים שנקראת “כסיל” (כיום: אוריון) …

ראש חודש כסלו לקריאה »

חודש אדר וחג הפורים

בס”ד “משנכנס אדר מרבים בשמחה” חודש אדר הינו החודש בו חל חג הפורים. חג הפורים הוא חג של שמחה על רקע הניסים הגדולים אשר עשה הקב”ה לעם ישראל. בכל קהילות ישראל בארץ ובעולם, נוהגים לקיים את מצוות החג: משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים וסעודת פורים. בנוסף נוהגים להתחפש ולשנות את המלבושים לזכר נסי חג …

חודש אדר וחג הפורים לקריאה »

חודש אייר

השם אייר מקורו בשפה הבבלית1. בשפת הקודש נקרא2 “ירח זיו” על שם זיוה של השמש, שבחודש זה בכל זוהרה ועדיין אינה לוהטת כבחודשי הקיץ המאוחרים וכן על שם הניצנים הרכים הנראים בארץ בחודש זה, שכן תרגום זיו – ניצן. כמו כן הדור שיצאו ממצרים עמדו בחודש זה על זיום שנתרפאו ממומיהם לאחר שנתעדנו בבאר, במן …

חודש אייר לקריאה »