חודש: כ״ב בטבת ה׳תשפ״ב (דצמבר 2021)

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת

שאלה: בידוע שכיום משפחות רבות מגדלות כלבים לשעשוע ולשמירה, האם יש איסור הלכתי לגדל כלב? ואם מותר, איזה הלכות צריך לדעת בעניין גידול כלב? תשובה: שנינו בסוף פרק מרובה (בב”ק עט:) לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת ע”כ ופרש”י וז”ל מפני שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו עכ”ל ע”ש ופסקו הטור …

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת לקריאה »

כבוד אשתו ביותר ממה שיש לו

נשאלתי מאברך כולל שתורתו אומנתו ופרנסתו דחוקה לו ביותר, על מה שאמרו חז”ל בגמ’ (חולין פד:) “ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו”, אם הוא כפשוטו, ועליו ליכנס בחובות בכדי לקנות לאשתו את אשר תחפוץ. א)ראשית חכמה יש לציין שמה שאמרה הגמ’ בחולין הנ”ל אינו שורת הדין אלא הנהגה טובה בעלמא, שכן בפשוטו כבוד אשתו, …

כבוד אשתו ביותר ממה שיש לו לקריאה »

מתנה ומציאה של הילד למי היא שייכת לאב או לילד?

עתה באתי לדון האם קטן שמצא מציאה מציאתו לעצמו או לאביו. ומה הדין לגבי מתנה הניתנת לקטן, האם זכה במתנה הזו לעצמו, או שמא זכה בו אביו. והאם יש בדינים הנ”ל חלוק בין קטן לגדול ובין קטן לקטנה ונערה. וראינו לנכון בזמן עיונינו להעלות על כתב את אשר דנו בו הלכה למעשה והם מן המעשים …

מתנה ומציאה של הילד למי היא שייכת לאב או לילד? לקריאה »