חודש: ג׳ באב ה׳תשפ״ב (יולי 2022)

תפילה בבית הקברות

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?   תשובה: אמר שלמה המלך “לועג לרש חרף עושהו“ (משלי י”ז ה) ולמדו חז”ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא …

תפילה בבית הקברות לקריאה »

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת

נשאלנו במסגרת בית ההוראה “שערי הלכה ומשפט” האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת או שמא יש בזה איסור משום ‘שאלת צרכיו’ שהרי אין לבקש בקשות פרטיות בשבת. מובא בגמרא ירושלמי שבת (פט”ו ה”ג) שאין לאדם לבקש צרכיו בשבת. והוכרע למסקנה שדווקא צרכיו הפרטיים מתוך תפילה פרטית אין לו לאדם לבקש. אך כל תפילה או …

האם מותר להתפלל על שלום בית בשבת לקריאה »

אם שייך איסור לא ילבש כשאשה קודחת בקיר

שאלה: האם מותר לאשה לאחוז בידה מקדחה ולקדוח חור בקיר, וכן לדפוק מסמר בקיר או כל כיוצא בפעולות אלו, או שמא יש בזה איסור משום “לא ילבש”? תשובה: הנה על פי תורתינו הקדושה אסור לגברים ללבוש בגדי נשים, וכן אסור לנשים ללבוש בגדים המיוחדים לגברים. ואפילו באחד מן הבגדים אסור. שאף על פי שניכרים בשאר …

אם שייך איסור לא ילבש כשאשה קודחת בקיר לקריאה »

האם מותר להחליף את טיטול לתינוק מול ארון ספרי קודש

קבלנו בבית ההוראה שאלה מהורים אשר מגדלים את ילדיהם בבית קטן, האם מותר להחליף טיטולי התינוקות מול ארון ספרי קודש או נרות השבת כי אין להם אפשרות לעשות זאת בחדר אחר מחמת הצפיפות, או שמא זה אסור מטעם גילוי ערווה וצואה, ויש בזה בזיון לספרים הנמצאים בארון ולנרות השבת.   הנה התורה מבארת לנו לגבי …

האם מותר להחליף את טיטול לתינוק מול ארון ספרי קודש לקריאה »