חודש: כ״ט בתשרי ה׳תשפ״ג (אוקטובר 2022)

זוגיות בראי הפרשה – פרשת נח

בס”ד שלום וברכה התורה פותחת את הפרשה בתיאור של נח הצדיק. “אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת הָאֱלֹקים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ”. בהמשך מספרת התורה על המבול, מחיית כל היקום. ורק נח ואשר איתו בתיבה נותרים לפליטה. כאשר זרמי המים נרגעים . הקרקע מתייבשת לאיטה. ובתום תהליך ארוך של המתנה , ה’ אומר …

זוגיות בראי הפרשה – פרשת נח לקריאה »

דיני שתים מקרא ואחד תרגום

מובא בגמ’ ברכות (ח ע”א) אמר ר’ אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפי’ עטרות ודיבון. שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. רב ביבי סבר לאקדומינהו. א”ל ההוא סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ולא יאחר ע”כ. הטעם שקוראים ב’ מקרא ואחד תרגום כ’ בס’ החינוך דמצוות קיראת …

דיני שתים מקרא ואחד תרגום לקריאה »

דיני משיב הרוח ומוריד הגשם

באנו לבאר דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם: א. קודם תפילת מוסף של שמיני עצרת עושים תיקון הגשם, ושם מכריז החזן “משיב הרוח ומוריד הגשם” כדי שהציבור יוכלו להזכיר בתפילת הלחש “משיב הרוח ומוריד הגשם” וזו נקראת הכרזה. (שולחן ערוך קיד סעיף א ובסעיף ב כדעת רוב האחרונים עיין ביאור הלכה, וגבי התיקון עיין כה”ח …

דיני משיב הרוח ומוריד הגשם לקריאה »

בחירת ארבעת המינים

בס”ד גמר טוב מדריך לקניית ארבעת המינים. יש לקנות ארבעת המינים מאדם נאמן שאין חשש גזל ערלה ושביעית ובפרט השנה . וכן מומלץ לא לקנות מילדים שאינם יכולים להקנות. יש לשלם על ארבעת המינים קודם החג. *אתרוג* חובה לקנות אתרוג שאינו מורכב. (מצריך הכשר על כך כמו על חשש ערלה, טבל ועוד). השנה מחמת סיומה …

בחירת ארבעת המינים לקריאה »

דינים השייכים לאוכל ולשותה ביום הכיפורים

דינים השייכים לאוכל ולשותה ביום הכיפורים האוכל והשותה כדרכו ביום הכיפורים: מצווה על החולה להיבדק קודם יום הכיפורים אצל רופא כדי לברר את מצבו הרפואי אם יכול הוא לצום. השאלות שיש לברר עם הרופא הם כדלהלן: האם יש סיבכוי סביר שהצום יגרום להחמרת מצבו. ואם אכן צריך לאכול ולשתות מה הן בכמויות המספיקות שלהם הוא …

דינים השייכים לאוכל ולשותה ביום הכיפורים לקריאה »

דיני הכנה ליום הכיפורים

דיני הכנה ליום הכיפורים הנה מזהיר הכתוב לענות נפש ביום הכיפורים שהוא עשירי לחודש השביעי דכתיב (ויקרא טז’ כט’-לא’) “בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכו’ כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וכו’ שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חוקת עולם” ע”כ. ועינוי הנפש הוא הצום כ”כ הרמב”ן (שם). וע”ע בחזקוני (פ”כט). …

דיני הכנה ליום הכיפורים לקריאה »

כפרות

מנהג כפרות בערב יום הכיפורים: מנהג נפוץ בכל בית ישראל לערוך “כפרות” בערב יום הכיפורים. בעת עריכת “הכפרות” יש להרהר בתשובה, ולהתפלל לזכות לכפרת עוונות. מקור המנהג: “הכפרות” הינו מנהג עתיק. עדות לקיומו מופיע בתשובות רב ששנא גאון (סורא, המאה ה-7). יש שביססו את מקור המנהג, כזכר למעמד שילוח השעיר לעזאזל על ידי הכהן הגדול …

כפרות לקריאה »