יום: ח׳ בתשרי ה׳תשפ״ג (3 באוקטובר 2022)

דינים השייכים לאוכל ולשותה ביום הכיפורים

דינים השייכים לאוכל ולשותה ביום הכיפורים האוכל והשותה כדרכו ביום הכיפורים: מצווה על החולה להיבדק קודם יום הכיפורים אצל רופא כדי לברר את מצבו הרפואי אם יכול הוא לצום. השאלות שיש לברר עם הרופא הם כדלהלן: האם יש סיבכוי סביר שהצום יגרום להחמרת מצבו. ואם אכן צריך לאכול ולשתות מה הן בכמויות המספיקות שלהם הוא …

דינים השייכים לאוכל ולשותה ביום הכיפורים לקריאה »

דיני הכנה ליום הכיפורים

דיני הכנה ליום הכיפורים הנה מזהיר הכתוב לענות נפש ביום הכיפורים שהוא עשירי לחודש השביעי דכתיב (ויקרא טז' כט'-לא') "בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכו' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וכו' שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חוקת עולם" ע"כ. ועינוי הנפש הוא הצום כ"כ הרמב"ן (שם). וע"ע בחזקוני (פ"כט). …

דיני הכנה ליום הכיפורים לקריאה »