חודש: י״ג באלול ה׳תשפ״ג (אוגוסט 2023)

בדיקה נקיה אחר דם בשתן

בה”י שאלה: אשה שראתה על נייר טישו מראה דם, לאחר עשיית מ”ר, ולאחר מכן עשתה בדיקת עד והבדיקה יצאה נקיה, מה דינה לגבי טהרתה? תשובה: מראה דמי בצבע האוסר המופיע כשהוא מלווה בהרגשה הלכתית, אוסר את בני הזוג ואין חשיבות לגודל המראה או למשטח עליו נראה. ובמקרה ואין הרגשה, הנוהגים לפי השולחן ערוך וראתה מראה …

בדיקה נקיה אחר דם בשתן לקריאה »

גט לפנוי ופנויה שחיו ביחד ונפרדו

בס”ד גט לפנוי ופנויה שחיו ביחד ונפרדו שאלה: זוג מסורתי שאינו מדקדק בקלה כבחמורה וגרים ביחד ורוצים להתחתן כדת משה וישראל. אך דא עקא שקודם החתונה נפרדה החבילה, האם צריכה גט מחשש שמא אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. תשובה: כתב הרמ”א (אהע”ז סימן כו סעיף א) וכן משומד שנשא משומדת ונתגיירו אחר כך, אין …

גט לפנוי ופנויה שחיו ביחד ונפרדו לקריאה »

גיל הקטנה שאסור להתייחד עמה

גיל הקטנה שאסור להתייחד עמה שאלה: מהו גיל הקטנה שאסור להתייחד עמה. תשובה: כתב בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”ב סעי’ י”א): תינוקת שהיא פחותה מבת שלש ותינוק פחות מבן תשע, מותר להתייחד עמהן, שלא גזרו אלא על יחוד אשה הראויה לביאה ואיש הראוי לביאה. מבואר מדברי השו”ע, שילדה מגיל שלש אסור להתייחד עמה. וכתוב בהליכות שלמה …

גיל הקטנה שאסור להתייחד עמה לקריאה »

ספק אם הסירה טבעתה בשעת טבילה

בע”ה ספק אם הסירה טבעתה בשעת טבילה שאלה: נשאלתי מאדם שאשתו חזרה מהמקווה ונתעורר אצלה ספק אם הורידה את טבעתה בשעת הטבילה, האם תחזור לטבול שוב ? וא”כ האם צריכה לברך על הטבילה ? תשובה: אם מדובר בטבעת רפויה או מהודקת שאינה מסירה אף פעם אינה צריכה לטבול שוב. ואם מדובר בטבעת מהודקת, ומסירה אותה …

ספק אם הסירה טבעתה בשעת טבילה לקריאה »

תשמיש ביום התשעים להריון

תשמיש ביום התשעים להריון שאלה: האם תשמיש מותר ביום התשעים מתחלת ההריון? תשובה: בברייתא אמרו, שהמשמש מיטתו עם אשתו המעוברת, ביום התשעים מתחלת עיבורה, כאילו שופך דמים, שהתשמיש עלול לפגוע בעובר חלילה. והסיקו, שכיון שאין אפשרות לדעת מאימתי התעברה, וממילא איננו יכולים לדעת אימתי חל יום התשעים להריונה, מותר לשמש, וכמו שנאמר “שומר פתאים ה’”. …

תשמיש ביום התשעים להריון לקריאה »

עשרה כללים חשובים למורה הוראה בנושא מראות העדים

בס”ד עשרה כללים חשובים למורה הוראה בנושא מראות העדים א. כשיש ספק במראה שבעד הבדיקה, אפשר לצרף את שיטת מהר”י ברונא (סימן מח) שסובר שדם שאינו עובר מעבר לעבר אינו דם נדות. ואף שהגר”ש קלוגר (תליתאה חלק ב סימן נט) וחוט שני (סימן קפח) סוברים שאין שום קולא במה שלא עובר המראה לצד השני, מכל …

עשרה כללים חשובים למורה הוראה בנושא מראות העדים לקריאה »

פקק הרחם האם מטמא

בה”י שאלה: אשה לפני לידה שנפלה ממנה חתיכת גוש אדום מהמקור שנקרא פקק הרחם, האם היא טמאה או לא? וכן אשה שהגיעה זמן לידתה ולא הגיעו צירים, יש מקרים שהרופא עושה טיפול הנקרא סטריפינג, ובמקרה שלא יצא דם, האם האשה טמאה או לא? תשובה: אשה שנפל ממנה פקק הרחם נחלקו הפוסקים האם טמאה או טהורה, …

פקק הרחם האם מטמא לקריאה »

שימשה עם בעלה לפני טבילה

בס”ד שימשה עם בעלה לפני טבילה שאלה שנשאלתי בבית ההוראה לשלמות המשפחה: זוג שקיימו יחסי אישות בזמן שאסור להם כלומר: לפני הטבילה, כיצד ינהגו מכאן ואילך? תשובה : הקדמה עם ישראל קדושים הם, ואם נזהרים באיסור של אכילת חזיר, שהוא לאו ועונשו קבלת מלקות, על אחת כמה וכמה באיסור נידה, שהוא איסור של קרבת אישות …

שימשה עם בעלה לפני טבילה לקריאה »

נישוק וחיבוק נכדתו או נינתו

נישוק וחיבוק נכדתו או נינתו שאלה: נשאלתי האם מותר לסבא לנשק את נכדתו הגדולה. תשובה: כתב בשו”ע אבה”ע (סי’ כ”א סעי’ ז’): המחבק או המנשק אחת מהעריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהם, כגון אחותו הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהם, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר, ודבר איסור הוא …

נישוק וחיבוק נכדתו או נינתו לקריאה »

טבילה עם צפרניים בנויות

שאלה : מה שנתפשט כיום בצבור הדתי והחרדי שנשים מגדלות ציפורניים וצבעות בלאק וטובלות כך האם זה מותר לכתחילה או יש עדיפות להסיר זאת לפני הטבילה. תשובה: מצד הדין ההלכתי אין איסור לטבול כך אבל מצד הנהגה נכונה שנהגו בנות ישראל יש להימנע מלטבול עם צפרוניים ארוכות עם לאק. מקורות: בראשית מצד הדין ההלכתי של …

טבילה עם צפרניים בנויות לקריאה »

ראיית כתם על מגבון

שאלה : ראיתי כתם טמא יותר משיעור גריס על מגבון ממחטה לחה בקינוח האם אני טמאה, ומה המקור לכך? תשובה: בהיות ומגבון אינו מקבל טומאה ודינו כדין אשה שראתה כתם על נייר שהעלו הפוסקים (טהרת הבית ח”א סי’ ח) שאינו מקבל טומאה והאשה טהורה. מקורות: הנה בילקו”י לאשה ולבת (פרק כח – בדין טיפול בילדים …

ראיית כתם על מגבון לקריאה »

דימום באשה ששכחה לקחת גלולה

בס”ד אשה שפספסה גלולה שאלה: אשה שיש לה ריבוי כתמים בתוך שבעה נקיים או בזמן טהרתה, ועשתה בדיקה פנימית עם עד בדיקה, וראתה מעט דם פחות משיעור כגריס שהוא 20 מ”מ, האם היא טהורה או לא. תשובה: ראשית כל עלינו לבאר דבר מציאותי, שישנם נשים שלוקחות גלולות, ובתוך ארבעה עשר יום לשימושם רואות כתמים על …

דימום באשה ששכחה לקחת גלולה לקריאה »