חודש: י״ח באדר א׳ ה׳תשפ״ד (פברואר 2024)

זכור לנשים

זכור לנשים

שאלה: האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור, או שהוא רק מנהג בעלמא שניתן להקל בו במקום שיש צורך גדול לאישה, ולדוגמא אישה שמחמת לידתה קשה לה ללכת לבית הכנסת האם צריכה לטרוח ללכת לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור: תשובה: בפוסקים מצאנו מחלוקת בדין שמיעת זכור לנשים אם הן חייבות מעיקר הדין בשמיעת זכור, או שהוא …

זכור לנשים לקריאה »

הגדרת אביון למתנות לאביונים

הגדרת אביון למתנות לאביונים

שאלה: האם אדם שיש לו דירה אך פרנסתו בדוחק גדול ורוצים בני משפחתו להתארגן מכל המשפחה ולתת לו מתנות לאביונים האם זה אפשרי או שמא בגלל שיש לו דירה אין הוא מוגדר כאביון תשובה: כל מי שאין לו כדי פרנסת ביתו ומשפחתו בריווח מוגדר כעני לעניין מצווה זו והגם שיש לו משכורת קבועה אם בסוף …

הגדרת אביון למתנות לאביונים לקריאה »

שיעור מחצית השקל ועל מי נותנים

שיעור מחצית השקל ועל מי נותנים

שאלה: האם צריך לתת מחצית השקל על נשים, וכמו כן יש לשאול מאיזה גיל חייבים במחצית השקל, והאם צריך לתת האם צריך לתת את הסכום הגדול או שמספיק לתת מהשיעורים הקטנים שמצאנו במצווה זו: תשובה: מנהג הספרדים לתת מעות כשיעור תשעה גרם כסף ויש שהחמירו לתת שיערו זה כולל מע”מ ויש שלא החמירו. מנהג זה …

שיעור מחצית השקל ועל מי נותנים לקריאה »

שמיעת מגילת אסתר בהבהרות שונות

שמיעת מגילת אסתר בהבהרות שונות

שאלה: ספרדי ששמע קריאת מגילה בהגהה אשכנזית או אשכנזי ששמע מגילה בהגהת עדות המזרח האם יצאו ידי חובת קריאת מגילה בפורים? תשובה: בודאי יש להקפיד ככל הניתן לשמוע בהברה ובנוסח המתאימים. ובדיעבד בכל אופן יצאו ידי חובה. נשאלתי לא אחת לגבי בן עדות המזרח השומע מגילת אסתר במנין בו קוראים בהברה אשכנזית. וכן בן אשכנז השומע …

שמיעת מגילת אסתר בהבהרות שונות לקריאה »

שימוש בשבת בטבליות או בתכשירים בכדי לקיים מצוה עונה

שימוש בשבת בטבליות או בתכשירים בכדי לקיים מצוה עונה

שאלה: בעל שנצרך לעצמו להשתמש בתרסיס “סְפּרֵי” או לקיחת גלולות בכדי שיוכל לקיים מצוה עונה בשלמות (שלא יהיה בגדר ישען על ביתו ולא יעמוד זמן רב), האם מותר להשתמש בזה בשבת, או שיש חשש בזה משום רפואה או שחיקת סממנים, וגם אם כן, האם יש להתיר משום מצות עונה ושלום בית?   תשובה: מותר למי …

שימוש בשבת בטבליות או בתכשירים בכדי לקיים מצוה עונה לקריאה »

קריאת המגילה לחיילי צה"ל ברצועת עזה

קריאת המגילה לחיילי צה”ל ברצועת עזה

שאלה: אימתי לקרוא את המגילה בעזה, האם לקרוא בי”ד או בט”ו או בשני הימים. ואימתי לברך בי”ד או בט”ו, או בשניהם. כי לפי יודעי דבר עזה היא מוקפת חומה גם מהים וגם מימות יהושע בן נון. אודות מה שנשאלו ברוח הימים אלו המלחמה הקשה (מלחמת חרבות ברזל) ממשפחות של לוחמים בתוככי עזה. וכפי מה שנאמר …

קריאת המגילה לחיילי צה”ל ברצועת עזה לקריאה »

חיוב קריאת המגילה למי שצריך ליטול “ריטלין” בכדי שיוכל להתרכז ולשמוע קריאת המגילה.

חיוב קריאת המגילה למי שצריך ליטול “ריטלין” בכדי שיוכל להתרכז ולשמוע קריאת המגילה.

שאלה: אדם שיש לו הפרעת קשב, ולכן קשה לו מאד לעסוק בתורה, ופעמים אינו מצליח ללמוד כלל, האם מחויב לקחת תרופה (ריטלין וכדומה) כדי שיוכל ללמוד תורה ולהתרכז ולשמוע קריאת המגילה? או שכל קיום המצוות ולימוד תורה היא לפי כוחותיו הטבעיים של האדם, וכיון שבלי התרופה קשה לו ללמוד, אינו מחויב לעשות טצדקי כדי שיוכל …

חיוב קריאת המגילה למי שצריך ליטול “ריטלין” בכדי שיוכל להתרכז ולשמוע קריאת המגילה. לקריאה »

אשה שנטמת מה היא צריכה לעשות לכתחילה

אשה שנטמת מה היא צריכה לעשות לכתחילה

שאלה: אשה באה לפני המורה הוראה ושואלת מה לעשות במקום שחטאה בבעל נעוריה והלכה עם עם איש אחר וכעת חזרה בתשובה שלמה ושאלתה האם יש להודיע לבעלה ומה קורה אם היא יודעת בבירור שבעלה לא יאמין לה האם בכל זאת צריכה לעשות ככל מה שניתן בכדי שבעלה יגרשה ולא תחיה עימו באיסור או כיון שכבר …

אשה שנטמת מה היא צריכה לעשות לכתחילה לקריאה »

לבישת תחפושת לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ

לבישת תחפושת לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש

שאלה: האם מותר ללבוש את התחפושת המיועדת לפורים לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש, או שיש בזה איסור הכנה משבת לחול. תשובה: מותר ללבוש תחפושת המיועדת לפורים לפני צאת השבת משום שהילדים נהנים מלבישת התחפושת כבר בשבת עצמה, וממילא אין זה הכנה משבת לחול. אבל אם מתחילים להתלבש רק לקראת מוצ”ש כדי שיהיו מלובשים מיד …

לבישת תחפושת לפני צאת השבת כשחל פורים במוצ”ש לקריאה »

ברכה על טבילה מחמת דם טוהר

ברכה על טבילה מחמת דם טוהר

שאלה: אישה שהספיקה לטבול תוך חודש לאחר לידתה, וחזרה נטמאה מחמת ווסת או כתם תוך פחות מחודש לטבילתה הקודמת, האם מברכת על טבילה זו: תשובה: להלכה נפסק ספק ברכות להקל ואינה מברכת על טבילה זו. ולדעת האשכנזים יש שנהגו לברך ויש שנהגו שלא. אישה שילדה זכר אם טבלה ללידתה וחזרה ונטמאה מחמת ווסת או כתם, …

ברכה על טבילה מחמת דם טוהר לקריאה »

שירת בנות הנשמעת לאחרים

שירת בנות הנשמעת לאחרים

שאלה: האם מותר לבנות לשיר באופן שאינן מתכוונות להשמיע את קולן בפני אנשים, אך קולן נשמע לאנשים העוברים ושבים בחוץ. תשובה: בנות ששרות ראוי שייזהרו שלא יישמע קול שירתן לאנשים העוברים ושבים בחוץ. מקורות והרחבה: כתב בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”א סעי’ א’): ואסור לשמוע קול ערוה. וכתב במשנ”ב (סי’ ע”ה ס”ק י”ז): וזמר אשת איש …

שירת בנות הנשמעת לאחרים לקריאה »

הרחקת מיטות האיש ואשתו בימי אבילות

הרחקת מיטות האיש ואשתו בימי אבילות

שאלה: האם כאשר האיש או האשה נמצאים בשבעת ימי האבילות הם חייבים להרחיק את מיטותיהם זו מזו כמו בימים שהאשה נדה. תשובה: אין לאיש או אשה הנמצאים בשבעת ימי אבילות לישון במיטה אחת, אבל אין צריך להרחיק את מיטותיהם זו מזו.   מקורות והרחבה: כתוב בשו”ע (יו”ד סי’ שפ”ג סעי’ א’): אבל אסור בתשמיש המטה, …

הרחקת מיטות האיש ואשתו בימי אבילות לקריאה »