חודש: כ׳ באייר ה׳תשפ״ד (מאי 2024)

האוכל מופלטה האם צריך ליטול ידיו מדין דבר שטיבולו במשקה

האוכל מופלטה האם צריך ליטול ידיו מדין דבר שטיבולו במשקה

שאלה: התעוררתי לשאול בעקבות הדין המבואר בשו”ע שדבר מאכל שטיבולו במשקה מאחד משבעה המשקין וביניהם חלב ודבש האם כשאוכל מופלטה שנתנו עלייה חמאה ודבש צריך ליטול ידיו קודם ללא ברכה כדין דבר שטיבולו במשקה. תשובה: מעיקר הדין אינו מחוייב ליטול ידיים קודם האכילה (משנ”ב) ואמנם אם מניח את החמאה בעודה על המחבת יש לו ליטול ידיו …

האוכל מופלטה האם צריך ליטול ידיו מדין דבר שטיבולו במשקה לקריאה »

בדין דבר שטיבולו במשקה בפירות

בדין דבר שטיבולו במשקה בפירות

שאלה: בשבת עורכים קידושא רבה ומחולק קוגל עם מלפפון חמוץ למתפללים האם מוטל עלי ליטול ידיים באכילת המלפפון חמוץ כדין דבר שטיבולו במשקה? תשובה: באופן שאוכל את המלפפון חמוץ ע”י מזלג אינו צריך ליטול ידיו. באופן שאוכל את המלפפון חמוץ בידיו צריך ליטול ידיו. ולמנהג האשכנזים צריך ליטול ידיו.  אם אוכל פחות מכזית מהמלפפון חמוץ …

בדין דבר שטיבולו במשקה בפירות לקריאה »

אוכל פחות מכזית אם צריך נטילה

אוכל פחות מכזית אם צריך נטילה

שאלה: ראובן הנוהג לקיים מצוות טועמיה חיים זכו בערב שבת, וטועם מהסלטים שאשתו מכינה לשבת ואכלם עם מעט חלה (פחות מכזית)  האם חייב ליטול ידיו? תשובה: לספרדים מעיקר הדין אנו מחוייב בנטילה דכדברי השו”ע והמחמיר תבוא עליו הברכה. ואמנם יש ליזהר לחוש לשיעור של 18 גרם ולא לאכול יותר מזה. לאשכנזים יש ליטול ידיו אך לא …

אוכל פחות מכזית אם צריך נטילה לקריאה »

יחוד עם חברתה של ביתו

יחוד עם חברתה של ביתו

שאלה: חברה של ביתי מגיעה ללמוד איתה למבחנים בבית ההורים שרק האב נמצא בבית האם יש בזה בעיה של ייחוד? תשובה: מעיקר הדין ביתו מותר שביתו משמרתו כאשתו. אך ראוי להחמיר שיפתח את דלת ביתו או על כל פנים שהדלת לא תהיה נעולה.   מקורות: בגמ’ בקידושין (פא) תנן לא יתייחד איש אחגד עם ב’ נשים. …

יחוד עם חברתה של ביתו לקריאה »

באוכל כנפיים בידיו אם צריך נטילת ידים

באוכל כנפיים בידיו אם צריך נטילת ידים

שאלה: בישלתי כנפיים בסיר בישול, מפאת הקושי לאוכלו ע”י מזלג אני נוהג לאוכלו בידיי, האם צריך נטילת ידיים כדין דבר שטיבולו במשקה?  תשובה: במידה והכנפיים בושלו האוכלם בידיו צריך נטילת ידים כדין דבר שטיבולו במשקה, באם הכנפיים ניצלו, הרי חום האש מייבש את הצלי קודם צלייתו ואין חובה ליטול ידיו.   מקורות: בבית יוסף אורח …

באוכל כנפיים בידיו אם צריך נטילת ידים לקריאה »

שחייה משותפת בבריכה עם הבעל בימי הנקיים

שחייה משותפת בבריכה עם הבעל בימי הנקיים

שאלה: האם מותר לי להיכנס עם בעלי לבריכה ב7 נקיים? כמובן בלי נגיעה.. תשובה: חכמי ישראל נקטו משנה זהירות בהלכות הרחקות בזמן נדה ועד לאחר הטבילה. היות ובני זוג עלולים להגיע למצב שאינו רצוי, קבעו חכמים הלכות הרחקות, המשמשות כסייג ועזר להימנע מחשש מכשול.   בעיות הלכתיות בשחיה משותפת: בשחייה משותפת בבריכה בימי הנקיים, עלולים …

שחייה משותפת בבריכה עם הבעל בימי הנקיים לקריאה »

לתת תבלין לכבד קודם צליה

לתת תבלין לכבד קודם צליה

שאלה: האם מותר למשוך כבד בשמן כמש”כ הרמ”א בסי’ עח, וכן מה הדין לתת עליו תבלינים ובניהם פלפל שחור וכדו’ שהם חריפים קודם הצליה. תשובה: והנה לעניין למשוך בשמן כתב האו”ה כלל ט’ (דין ב) דיש ליזהר שלא לטוח בבצק שום בשר לצלי קודם מליחה משום דהקמח מעכב הדם. א. והנה לעניין למשוך בשמן כתב …

לתת תבלין לכבד קודם צליה לקריאה »

להתפלל מתוך הלכה פסוקה

להתפלל מתוך הלכה פסוקה

שאלה: האם מותר להתפלל מיד אחרי שלמד הלכה או כיון שיש הסיח הדעת ויכול להתבלבל בתפילה ימתין, ומה הדין שצריך להתפלל. תשובה: לכתחילה אין להתפלל סמוך לזמן שלמד הלכה אלא א”כ היא הלכה פסוקה אמנם בדיעבד רשאי להתפלל ואין צריך לחשוש אלא רק לכתחילה וראה בהערה. מקורות: איתא בברכות (דף לא.) תנו רבנן אין עומדין …

להתפלל מתוך הלכה פסוקה לקריאה »

עשיית קריותרפיה בשבת – נתינת קרח על הפנים בשבת.

עשיית קריותרפיה בשבת – נתינת קרח על הפנים בשבת

שאול נשאלתי, אם מותר לנשים לעשות מסאז’ בפנים בשבת על ידי העברת קוביות קרח על הפנים בסיבובים מתעגלים (לאחר שהקרח הפשיר מעט), פעולה זאת מרעננת את תאי עור הפנים ומחדשת אותם ועל ידי כך עור הפנים מצהירות ומחזירות את הברק לפנים כשאר מוצרי קוסמטיקה לפנים? תשובה: מותר לעשות כן בשבת. רק צריך להיזהר שלא לרסק …

עשיית קריותרפיה בשבת – נתינת קרח על הפנים בשבת לקריאה »

בדיקות בעונה בינונית בוסת שאינו קבוע – באשה שסובלת מכתמים

בדיקות בעונה בינונית בוסת שאינו קבוע – באשה שסובלת מכתמים

שאלה: אישה שסובלת מהכתמות מרובות גם בימי טהרתה וכל בדיקה פנימית גורמת לה הרבה עוגמת נפש מרוב הספקות ללכת למורי הוראה ולבודקות טהרה.  והשאלה היא האם ניתן להקל במצב שאין לה וסת קבוע שלא תבדוק בעונה בינונית ותחכה לאחר יום וגם תראה שאין לה מיחושים וכיוצא בזה וכן שתבדוק את הבגד התחתון שנקי הוא ותוכל …

בדיקות בעונה בינונית בוסת שאינו קבוע – באשה שסובלת מכתמים לקריאה »

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל

שאלה: האם צריך ללכת ג’ צעדים קדימה קודם התפילה, ומה הדין לפסוע אחור קודם, ומתי צריך לעמוד קודם שיתחיל עמידה בתפילת שחרית מנחה וערבית.   תשובה: ילך ג’ צעדים קדימה קודם שיתפלל. ויש נוהגים קודם לחזור ג’ צעדים אחרוה, ובשחרית יעמוד מתי שהשליח ציבור התחיל “תהילות לאל עליו וכו”, ובמנחה משעה שילך השליח ציבור לתיבה, …

מתי יעמוד קודם התפילה והאם צריך לעשות צעדים קודם שמתפלל לקריאה »

קדושת יהודים שנהרגו בגין יהדותם – יום הזכרון

עם ישאל כולו מרכין ראש, כואב ומתאבל על נפילתם של מגיני הארץ, לוחמים ולוחמות, וכל זרועות הביטחון שמסרו נפשם ונפלו במות קדושים וגיבורים בעד העם היושב בציון. יחד עם כל נפגעי פעולות האיבה שנרצחו בשל היותם יהודים. עם ישראל הינו כגוף אחד; פגיעה באיבר מסוים, היא פגיעה בגוף כולו. כאב וצער המשפחות הינו כאב וצרת …

קדושת יהודים שנהרגו בגין יהדותם – יום הזכרון לקריאה »