השאלה פורסמה בהצלחה באתר
ונשלחה בהצלחה לעניית תשובה