מקורות: ברכות ח עמוד א

הדרכת כלות

הגמ' במסכת ברכות דף ח עמוד א מזכירה את הפסוק בתהלים (פ' – לב. פ' – ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא, אמר רבי חנינא: לעת מצא – זו אשה שנאמר: (משלי י"ח פסוק כב) מצא אשה מצא טוב. במערבא, כי נסיב אינש אתתא, אמרי ליה הכי: מצא או מוצא? מצא – …

הדרכת כלות לקריאה »

הדרכת חתנים

הגמ' במסכת ברכות דף ח עמוד א מזכירה את הפסוק בתהלים (פ' – לב. פ' – ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא, אמר רבי חנינא: לעת מצא – זו אשה שנאמר: (משלי י"ח פסוק כב) מצא אשה מצא טוב. במערבא, כי נסיב אינש אתתא, אמרי ליה הכי: מצא או מוצא? מצא – …

הדרכת חתנים לקריאה »

הדרכת חתן לפני הנישואין

הגמ' במסכת ברכות דף ח עמוד א מזכירה את הפסוק בתהלים (פ' – לב. פ' – ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא, אמר רבי חנינא: לעת מצא – זו אשה שנאמר: (משלי י"ח פסוק כב) מצא אשה מצא טוב. במערבא, כי נסיב אינש אתתא, אמרי ליה הכי: מצא או מוצא? מצא – …

הדרכת חתן לפני הנישואין לקריאה »