מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

הדרכת כלות

הגמ' במסכת ברכות דף ח עמוד א מזכירה את הפסוק בתהלים (פ' – לב. פ' – ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא,

קרא עוד »

הדרכת חתנים

הגמ' במסכת ברכות דף ח עמוד א מזכירה את הפסוק בתהלים (פ' – לב. פ' – ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא,

קרא עוד »