מקורות: ברכות כד

שחיקה
בחיי הנישואין

ברכות כד. , גמ' אדרבה "אשתו כגופו" ועיין רש"י וז"ל "ורגיל בה וליכא הרהור כולי האי עכ"ל, ומבואר דעי"ז שאשתו כגופו , אין אצלו כ"כ הרהור כלפי ק"ש ולכן ס"ל לשמואל שיבוא ואפי' אשתו עמו, ובאמת דיש שמגיעים להרהור כלפי נשים אחרות ולא כלפי נשיהם, ובביאור דכלפי האשה יש מצב שאין לו כ"כ הרהור, ובאמת …

שחיקה
בחיי הנישואין
לקריאה »