מקורות: ויקרא יח א

איסור ערוות אחותו

המצווה: לא לגלות ערוות אחותו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחותו שהיא בת אשת אביו (ועובר בזה בב' איסורים גם מצד אחותו וגם מצד בת אשת אביו המקור: "ערוות בת אשת אביך… לא תגלה"