מקורות: ויקרא יח ב

איסור ערוות אחות האב

המצווה: לא לגלות ערוות אחות האב מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחות האב המקור: "ערוות אחות אביך לא תגלה"