מקורות: ויקרא יח ו

איסור ערוות בתו

המצווה: לא לגלות ערוות בתו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות בתו המקור: נלמד בקל וחומר ובגזירה שווה (ספר החינוך וספר המצוות לרמב"ם)