מקורות: ויקרא יח טו

איסור ערוות כלתו

המצווה: לא לגלות ערוות כלתו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות כלתו המקור: "ערוות כלתך לא תגלה"