מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

איסור ערוות אשת אחי האב

המצווה: לא לגלות ערוות אשת אחי האב מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אשת אחי האב המקור: "אל אשתו לא תקרב דודתך היא"

קרא עוד »

איסור ערוות
אחי האב

המצווה: לא לגלות ערוות אחי האב מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחי האב המקור: "ערוות אחי אביך לא תגלה"

קרא עוד »