מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

איסור ערוות אשה ובתה

המצווה: לא לקחת אשה ובתה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לקחת אשה ובתה המקור: "ערוות אשה ובתה לא תגלה"

קרא עוד »