מקורות: ויקרא יח יז

איסור ערוות אשה ובתה

המצווה: לא לקחת אשה ובתה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לקחת אשה ובתה המקור: "ערוות אשה ובתה לא תגלה"

איסור ערוות אשה ובת בתה

המצווה: לא לקחת אשה ובת בתה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לקחת אשה ובת בתה המקור: "ואת בת בתה לא תקח"