מקורות: ויקרא יח יח

איסור ערוות אחות אשתו

המצווה: לא לגלות ערוות אחות אשתו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחות אשתו המקור: "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה" טעמה: כי הן ראויות להיות אוהבות זו את זו ואינו מן הראוי שתהיינה צרות זו לזו ולכן לאחר מיתת אשתו מותר לישא את אחותה