מקורות: ויקרא יח יט

איסור ערוות הנידה

המצווה: לא לבוא אל הנידה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לבוא אל הנידההמקור: "ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב"