מקורות: ויקרא יח י

איסור ערוות בת ביתו

המצווה: לא לגלות ערוות בת בתו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות בת בתו. המקור: "ערוות… בת בתך לא תגלה"