מקורות: ויקרא יח כב

איסור לבוא על הזכר

המצווה: לא לבוא על הזכר מהותה: מצוות לא תעשה שלא לבוא על הזכר המקור: "ואת זכר לא תשכב משכבי אישה"