מקורות: ויקרא יח כג

איסור לשכב עם בהמה

המצווה: לא לשכב עם בהמה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לשכב עם בהמה המקור: "ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה" המצווה: שאשה לא תשכב עם בהמה מהותה: מצוות לא תעשה שאשה לא תשכב עם בהמה המקור: "ואשה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה תבל הוא"