מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

זקן עם ילדה

אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן עליו הכתוב אומר דברים כט – יח למען ספות הרוה את הצמאה

קרא עוד »

אשה עם ילד

אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן עליו הכתוב אומר דברים כט – יח למען ספות הרוה את הצמאה

קרא עוד »