מקורות: עירובין נג

שלא לפגוע באשה

עירובין נג: אמרו ליה רבנן לרבי אבא הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון אמר להם עלץ בנערה אהכונית אהרונית עירנית והנעירתו אמרי ליה אשה ואמרי ליה מסינתא" עכ"ל. ופירש רש"י בד"ה אמרו ליה אשה וז"ל "אהרונית בת כהן, אחורנית מתה אשתו הראשונה וזו אחרונה" עכ"ל. ופירש בר"ח במקום יש שאומר שמח שנשא אשה כהנת מזרע אהרון …

שלא לפגוע באשה לקריאה »