מקורות: עירובין סה

בשלשה דברים

​עירובין סה: בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו, והקשה בספר בניהו "מניינא למה להו" ועי"ש שהסביר "מעשה באשה אחת שכלתנית חכמנית וחריפה והיתה גדולה בשנים ולא רצתה להנשא אלא לאדם הראוי הן מצד החכמה, הן מצד כשרון המעשים ומדות טובות. והגידו לה על אדם אחד שראוי והגון בכל הצדדים וסמכה על עדות אנשים שהעידו …

בשלשה דברים לקריאה »