מקורות: עירובין פו

התייחסות
ההורים לזוג

עירובין פ"ו. – משנה – המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת… רש"י אומר אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיע מליבו, ופירש רש"י הסיח צורת ביתו מליבו. ובגמ' איתא אמר רב הלכה כר"ש ודווקא בתו אבל בנו לא דאמרי אינשי נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק. ופירש …

התייחסות
ההורים לזוג
לקריאה »