מקורות: שמות כא כב

הגדרה

אלמנה – אשה שמת בעלה התורה הזהירה שלא לענות יתום ואלמנה, שנאמר "כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות כ"א כ"ב), מפני שהם חלשים ואין מי שיטעון טענותיהם. ציוותנו התורה להתנהג במידת החסד ורחמים ולחמול עליהם ונראה זכותם בכל דבר שהם עושים, כמו שהיו עושים האב והבעל אם היו קיימים (החנוך), וכמו הקב"ה שהוא אבי יתומים …

הגדרה לקריאה »