דיינות
1
טוען רבני
2
רב אזורי
4
רב מושב
6
רב עיר
3
שלחן שמואל
5.00
מה נאסר בערלה ערלה (א,ח) : ענקוקלות ( ענבים שלקו...
שלחן שמואל
5.00
שורשי הלכה אמר רבה: קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע...
שלחן שמואל
5.00
הטעמים לשמיטה בין אדם למקום: א). הכרה באדנות ה' ובחידוש...