הלכות פסח

שואלין בהלכות הפסח
שנינו במגילה (לב.)
"תנו רבנן: משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג"
ובפסחים (ו.) איתא: "הני שלשים יום מאי עבידתייהו? – כדתניא: שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום, רבן שמעון בן גמליאל אומר: שתי שבתות. מאי טעמא דתנא קמא שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני… מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל? שהרי משה עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח…"
ופרש"י: …מלמד שהיה מדבר עמהן הלכות כל מועד ומועד בזמנן להודיע חוקי האלהים ותורותיו, וקבלו וקיימו שכר המצות עליהם ועל בניהם בזה ובבא.

על מנת לקבל את הסיכום במייל הנך מתבקש לתרום סך 5 ש"ח לבית ההוראה

לתרומה

5.00

מחבר

הרב שמואל אהרון ברוכיאן שליט"א

מסימן עד סימן

תכט-תצד

מס עמודים

518

רב עיר

הלכות פסח ויום טוב וחול המועד

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “הלכות פסח”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *