דברי משפט - שבת

כולל עיקר דברי החיבורים: טור, בית יוסף, שו"ע, משנ"ב, ביה"ל, לוית חן ופסקי תשובות
(ועוד בו כמה הערות מהספרים כף החיים, ילקוט יוסף, אוצרות הפוסקים ואחרים) ערוכים זה כנגד זה, למען ירוץ הקורא בוסימן ש"כ – דיני סוחט (תולדת דש)

[א] שלושה סוגי פירות
מקור: משנה(שבת קמ"ג ע"ב): "אין סוחטין את הפירות להוציא מהם משקין, ואם יצאו מעצמן – אסוריו, רבי יהודה אומר: אם לאוכלין – היוצא מהן מותר, אם למשקין
– היוצא מהן אסור". גמ' (שם): הלכה כרבנן בזיתים וענבים, כר"י בשאר פירות, ומחלוקתם היא בתותים ורימונים, רבנן לחומרא ור"י לקולא. "תנאי: סוחטים בפגעין…
ושל בית מנשיא בן מנחם היו סוחטין ברימונים… אמר רב נחמן הלכה כשל בית מנשיא בן מנחם". רש"י: סחיטה היא שייכת למפרק תולדה של מלאכת דש. לד' רבנן יצאו
מעצמן אסורים מדרבנן גזירה שמא לסחוט, לד' ר"י מותר אם כינסם לאוכלין כי לא ניחא ליה בכך. של בית מנשיא בן מנחם היו מחמירים כי היו רגילים לכך בחול.

על מנת לקבל את הסיכום במייל הנך מתבקש לתרום סך 5 ש"ח לבית ההוראה

לתרומה

5.00

מחבר

הרב דניאל טויטו שליט"א

מסימן עד סימן

ש"כ- שד"ם

מס' עמודים

157

רב עיר

שבת

רבנות שכונה

שבת

רב מושב

שבת

רב אזורי

שבת

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “דברי משפט – שבת”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *