נושאי וורטים: חסד

טוב וישר ה'

"ויהי הוא טרם כילה לדבר והנה רבקה יוצאת וכדה על שכמה. ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו. ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב…"

מחשבה תחילה

לפני בריאת העולמות הייתה כל המציאות מלאה באור אין סוף ולא היה מקום לנבראים שאם היו נבראים בתוך אורו יתברך היו בטלים במציאות ממש.