ברכת אירוסין

חתן וכלה שלא כיוונו לצאת בברכת האירוסין שבירך הרב

    שאלה: חתן שלא כיון לברכת האירוסין של הרב, האם יצא ידי חובה? ידועה מחלוקת הראשונים בגדר ברכת האירוסין, אם נחשבת ברכת המצוות (דעת הרמב"ם וסיעתו) או ברכת השבח (דעת הרא"ש וסיעתו). יש כמה נפק"מ במחלוקת זו, ואחת מהן היא השאלה האם החתן צריך לכוון לצאת בברכת הרב, שאם היא ברכת המצוות, הרי ברכה …

חתן וכלה שלא כיוונו לצאת בברכת האירוסין שבירך הרב לקריאה »