דירה איסור

רכישת מכשיר או דירה שנעשו בהם איסור

שלום וברכה   רכישת מכשיר או דירה שנעשו בהם איסור:   הלכה – חסידות:   יש להבדיל בין המקרים השונים, תתכן אפשרות שיש איסור הלכתי, כגון כלי שבושל בו בשבת באיסור, אסור לאותו אדם שבשל להשתמש בו ללא הכשרת כלים. כמו כן ידועה היא מידת החסידות, שלא לאכול בהמה שהורה בה חכם, בשל עצם נדנוד …

רכישת מכשיר או דירה שנעשו בהם איסור לקריאה »