קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור נתינת זרע למלכות

מקורות: ויקרא יח כא

ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני ידוד:

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: