קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אחות אשתו

מקורות: ויקרא יח יח

המצווה: לא לגלות ערוות אחות אשתו
מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחות אשתו
המקור: "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה"
טעמה: כי הן ראויות להיות אוהבות זו את זו ואינו מן הראוי שתהיינה צרות זו לזו ולכן לאחר מיתת אשתו מותר לישא את אחותה

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: