קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אחות האב

מקורות: ויקרא יח ב

המצווה: לא לגלות ערוות אחות האב מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחות האב המקור: "ערוות אחות אביך לא תגלה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: