קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אחות האם

מקורות: ויקרא יח יג

מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחות האם המקור: "ערוות אחות אמך לא תגלה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: