קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות
אחי האב

מקורות: ויקרא יח יד

המצווה: לא לגלות ערוות אחי האב מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אחי האב המקור: "ערוות אחי אביך לא תגלה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: