קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אשה ובתה

מקורות: ויקרא יח יז

המצווה: לא לקחת אשה ובתה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לקחת אשה ובתה המקור: "ערוות אשה ובתה לא תגלה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: