קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אשה ובת בנה

מקורות: ויקרא יח יז

המצווה: לא לקחת אשה ובת בנה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לקחת אשה ובת בנה המקור: "את בת בנה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: