קטגוריות: ,

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אשה ובת בתה

מקורות: ויקרא יח יז

המצווה: לא לקחת אשה ובת בתה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לקחת אשה ובת בתה המקור: "ואת בת בתה לא תקח"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: