קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אשת אב

מקורות: ויקרא פרק יח פסוק ח

ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא:

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: