קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אשת אחיו

מקורות: ויקרא יח טז

המצווה: לא לגלות ערוות אשת אחיו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אשת אחיו המקור: "ערוות אשת אחיך לא תגלה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: